Studievägar och våra SFI-skolor

Det finns tre olika studievägar inom SFI. Antagningsenheten placerar dig i en av studievägarna beroende på din utbildningsbakgrund.

Studieväg 1, Kurs A-D

 • För dig som inte kan läsa och skriva på ditt modersmål eller som bara har gått i skolan i ett fåtal år (0-6 år)
 • Långsam studietakt

Studieväg 2, Kurs B-D

 • För dig som studerat på grundskola eller gymnasium (6-12 år)
 • Kan läsa och skriva på ditt modersmål och förstår det latinska alfabetet
 • Normal studietakt

Studieväg 3, Kurs C-D

 • För dig som har påbörjat en akademisk utbildning och som har en god studievana och förmåga att arbeta självständigt (eftergymnasial utbildning)
 • Har lätt för att lära dig nya språk 
 • Snabb studietakt

Våra SFI-skolor: 

I Kristianstad är det följande skolor som anordnar SFI. Du kan läsa om respektive skola genom att klicka på skolorna.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.