Du som redan studerar på SFI

Studerar du redan på en av våra SFI-skolor och har funderingar på vad som gäller vid byte av skola under din studietid?

Byte av skola när du har gjort en anmälan och är placerad i kö:

När du har gjort en anmälan via webbansökan och valt skola utifrån de skolor som erbjuds beroende på din skolbakgrund, hamnar du i kö till den skola du har valt. Du kan i detta läget inte ändra din anmälan 

Byte av skola när du redan läser SFI:

Om du läser SFI och vill byta skola (trots att du inte har slutfört din kurs), måste du meddela den skolan du går på, att du vill göra ett avbrott. Därefter är det en karens på 3 månader innan du kan söka en ny skola igen

Byte av skola när du har slutfört en kurs:

Byte av skola får endast göras efter avslutad kurs med betyg. I detta fallet gör du ett avbrott hos aktuell skola och anmäler dig på nytt via webbansökan. Du placeras då i eventuellt kö till önskad skola

Om du gör avbrott (föräldraledighet, ohälsa, arbete/praktik) under kursen:

När du vill återuppta dina SFI-studier och det sker inom 3 månader efter avbrott, återanmäler du dig via webbansökan och återgår per automatik till skolan där du läste innan avbrottet 

Om det har gått mer än 3 månader sedan kursen avbrutits, så anmäler du via webbansökan och kan välja en valfri skola 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.