Det här får du lära dig på SFI

Utöver den grundläggande utbildningen i svenska språket får du även grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund, hur mycket svenska du kan sedan tidigare och hur mycket tid du lägger ner på studierna.

Det här får du lära dig på SFI 

Målet är att du som elev skall utveckla:

  • din förmåga att läsa och skriva svenska

  • din förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang

  • ett gott uttal

  • din förmåga att använda relevanta hjälpmedel

  • din förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer

  • insikter i hur man lär sig språk

  • inlärnings- och kommunikationsstrategier för din fortsatta språkutveckling

Om SFI 

 • Kurserna är kostnadsfria

 • Du får låna läromedel men du måste själv stå för skrivmaterial

 • Du kan inte få studiemedel hos CSN för studier på SFI

 • När du läser kurser på SFI kan du få betygen G (godkänd) eller IG (icke godkänd)

 • Om du inte når upp till betyget G får du ett intyg där det står skrivet vad du klarat av i kursen

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.