SFI, Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål. Du ansöker genom webbansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka genom webben. Kontakta VLC för mer information.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.