Väglednings- och lärcentrum, VLC

På VLC kan du träffa någon av våra studievägledare och använda Lärcentrum när du studerar. Vi ansvarar för utbildningar inom Yrkesvux och för Samhällsorientering för invandrare. All antagning till Vuxenutbildningen och SFI sker hos oss. Dessutom medverkar vi i och driver ett antal projekt.

Telefontider VLC

Telefontider till väglednings- och lärcentrum är följande:


måndagar 13:00-15:00
tisdagar 16:00-18:00
onsdagar 13:00-15:00
torsdagar 13:00-15:00

Du kan ringa på telefonnummer 044-136890

Träffa en studievägledare

På vägledningscentrum kan du träffa en studievägledare och diskutera alla frågor som rör utbildning. Studievägledarna är tillgängliga vid bokade samtal eller besök. Vi erbjuder inte drop-in eftersom korta oplanerade samtal ger bristande information om vad du behöver veta i studiefrågor.

Välkommen med din bokning i vårt bokningssystmem som du finner under fliken studievägledning. 

Vi erbjuder även vägledning på distans via Teams och Google Meet.

Lärcentrum

Lärcentrum är en studiemiljö där du kan skriva tenta, studera, använda våra datorer och träffa andra studerande. 

Yrkesvux

Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning till dig som saknar gymnasieutbildning, eller har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras.

Lärlingsakademin

Lärlingsutbildning för vuxna är ett alternativ för dig som vill gå en yrkesinriktad vuxenutbildning med 70% av tiden på en arbetsplats och alltså 30% i skolan.

Samhällsorientering för invandrare

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta för dig som är nyanländ att etablera dig i svenska arbets- och samhällslivet. All information förmedlas på modersmålet.

Antagning

All antagning till sfi (Svenska för invandrare), yrkesvux och vuxenutbildningen sker hos oss.

Projekt

Vi medverkar och driver ett antal projekt vars syfte är att underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

VLC, Väglednings- & lärcentrum

School zone: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Phone

044-13 68 90

Visit address

Lasarettsboulevarden 2E

290 32 Kristianstad

Phone hours

Mon 13:00—15:00
Tue 16:00—18:00
Wed 13:00—15:00
Thu 13:00—15:00