Vanliga frågor och svar om vuxenutbildningen

Här har vi samlat svaren på vanliga frågor om vuxenutbildningen. Saknar du svar på något som du undrar över tar vi gärna emot din fråga via vlc@kristianstad.se och lägger till frågor och svar här efter hand som de kommer in till oss.

Common questions

 • Vad är vuxenutbildning?

  Komvux är utbildningar för vuxna, för dig som kanske saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högskolan. Det kan också vara så att du behöver byta yrkesbana.

 • Vem kan studera på vuxenutbildningen?

  Du är behörig att läsa hos oss från den 1 juli det år du fyller 20 år. Du som har ett slutbetyg, gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan får studera även om du är under 20 år. För att få studera på gymnasienivå ska du vara folkbokförd i Kristianstad.

 • Jag har skyddad identitet

  Har du skyddad identitet ska du boka en tid med vägledarna på VLC. Du ska ansöka om kurser och utbildningar på pappersblankett. När du ringer oss och bokar tid måste du berätta att du har skyddad identitet så att vi kan hjälpa dig på rätt sätt. Sedan hanterar vi din ansökan enligt våra rutiner för personer med skyddad identitet. Det är viktigt att du inte ansöker digitalt via webbansökan. 

 • Hur kan jag lämna in förslag till förbättringar?

  Har du förslag på förbättringar som du vill framföra till vuxenutbildningen eller VLC? 

  Vi tar tacksamt emot förslag på förbättringar via vlc@kristianstad.se, då skickas förslagen vidare så att vi kan göra förbättringar och återkomma till dig. 

 • Jag blev inte antagen till sökt utbildning, varför?

  Vuxenutbildningen har begränsade resurser.

  Kommunen anordnar och avtalar med andra utbildare kring utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

  Det kan vara fullt i den utbildning som du har sökt till. Det kan vara många sökande och då blir ni satta i turordning enligt vuxenutbildningens, komvux, förordning.

  Det kan vara brist på mål och syfte med sökt kurs eller annat som saknas i ansökan för den ska bli högt prioriterad.

  Kontrollera även att din individuella studieplan är uppdaterad och att alla dokument har kommit in. 

 • Jag vill gå vidare med min ansökan som har fått ett avslag

  Vill man klaga på hanteringen av sitt ärende eller överklaga beslutet om avslag kan man gå tillväga på följande sätt:

  • Kontrollera att beslutet går att överklaga. Du kan läsa mer om det på Skolväsendets överklagandenämnd, www.overklagandenamnden.se
  • Skicka överklagandet till den som fattat beslutet, inte direkt till Skolväsendets överklagandenämnd.
  • Överklagandet ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från att du fått beslutet.
  • Skriv vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och varför.
  • Skriv ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter.

   

 • Jag har klagomål som jag vill framföra

  I Kristianstads kommun finns Synpunkter och klagomål där ett klagomål skrivs in, dokumenteras och skickas till ansvariga chefer. Du hittar Synpunkter och klagomål på kommunens hemsida. 

  Du kan även söka ansvarig beslutsfattare, inom vuxenutbildningen, rektor, via mejl. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.