Vanliga frågor och svar om betyg

Här kan du få svar gällande gamla och nya betyg, examen och slutbetyg. Du behöver läsa in dig på vad som gäller för just dig och dina betyg. Boka även en tid via vårt bokningssystem på hemsidan.

Common questions

 • Hur får jag min examen?

  För att få din examen på komvux behöver du göra en examensplanering, detta sker inte automatiskt.

  Examensplaneringen upprättar du tillsammans med studievägledare på VLC.

  Det är särskilt viktigt att du kontaktar en studievägledare och pratar med din lärare om du ska läsa de sista kurserna på hösten med målet att börja på en utbildning i januari. 

  Har du redan en examensplanering kontaktar du VLC via telefon eller mejl så att vi kan utfärda din examen. Det är viktigt att du beställer din examen i god tid innan du behöver den. Räknar du med att vara klar i juni kan det vara bra att beställa din examen i april. Det finns en del administrativt arbete som behöver göras innan du får din examen. 

   

   

 • Varför behöver jag en examen från vuxenutbildningen?

  En examen från vuxenutbildningen ger grundläggande behörighet till vidare utbildning på yrkeshögskola eller högskola. 

  Det räcker inte med enbart ett studiebevis eller utdrag ur betygskatalogen. Du behöver ha en fullständig avslutad utbildning, examen eller slutbetyg. 

  Diplom från ett yrkespaket inom Vård- och omsorgscollege eller annan yrkesinriktning ger inte grundläggande behörighet till vidare studier.  

 • Jag har inga betygsdokument från tidigare studier, hur gör jag då?

  Kontakta din tidigare skola för att få kopior på dina betyg/examensbevis. Om det inte är möjligt exempelvis på grund av konflikter i det land du gått i skola/studerat finns det möjligheter att validera dina kunskaper.

   

 • Kan jag fortfarande läsa upp mina betyg på vuxenutbildningen för att höja mitt meritvärde?

  Alla som har IG/F (icke godkänt) i en eller flera gymnasiekurser kan läsa inom vuxenutbildningen för att få grundläggande behörighet. I Kristianstad kan du inte läsa redan godkända kurser. Du har möjlighet att göra en prövning för att höja ett betyg.

   

 • Vad krävs för att få ett slutbetyg från vuxenutbildningen?

  Detta gäller för tidigare studerande som har ett eller flera betyg satta före den 1 juli 2012. Slutbetyg kan endast utfärdas till 1 juli 2021 Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning är inte styrt av några programmål eller speciella karaktärsämnen som på ungdomsgymnasium. Slutbetyget ska innehålla de sju kärnämneskurserna, men i övrigt kan man välja fritt i hela vuxenutbildningens gymnasiala utbud. Läs mer om slutbetyg på Skolverket

 • Vad krävs för att få en gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning?

  Nya studerande som börjat läsa efter 1 juli 2012 och inte omfattas av övergångsreglerna för ett slutbetyg ska läsa mot en gymnasieexamen. Läs mer om gymnasieexamen på Skolverket. Du kan välja att läsa mot en högskoleförberedande examen med inriktning:

  • Humanistisk eller Estetisk
  • Samhällsvetenskap eller Ekonomi 
  • Naturvetenskap-eller Teknik eller
  • Yrkesförberedande examen
  • Yrkesförberedande examen mot Vård och omsorg inklusive undersköterskekompetens

   

 • Jag gick en tvåårig linje, är mina betyg för gamla?

  Nej, ett avgångsbetyg blir inte för gammalt, men du behöver kanske komplettera med vissa kurser om du vill söka till högskolan.

   

 • Hur beställer jag betyg och intyg?

  Du får inga betygsdokument automatiskt från skolan. Intyg och betyg beställer du elektroniskt. Det gör du via vuxenutbildningens hemsida på Kristianstads kommun under fliken Elevinformation.

 • Jag vill höja mina betyg.

  Det är inte möjligt att läsa upp redan godkända betyg. Då är du hänvisad till att göra en prövning. 

  Du kan kontakta oss vägledare på VLC via e-post eller telefon. För att vi ska kunna diskutera dina betyg och vad du kan göra behöver vi ha en pdf-fil / kopia som vi kan titta på. 

  Läs i första hand mer på antagning.se, studera.nu, utbildningsinfo och utbildningsguiden.

   

 • Vad menas med en annan väg?

  En annan väg kan vara ett sätt att komma vidare till Yrkeshögskola eller Högskola / Universitet för dig som inte har en avslutad gymnasieutbildning och saknar grundläggande behörighet till vidare studier.

  Vad krävs?

  • du ska vara minst 19 år
  • du ska ha minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet på minst halvtid
  • betyg i SVE/SVA 3, EN 6, SH 1b, MA 1a/b/c för högskola
  • betyg i SVE/SVA 1, EN 5, SH 1b, MA 1a/b/c för yrkeshögskola

  Läs mer på 

 • Vilka betyg krävs för att bli undersköterska?

  Vill du bli undersköterska ska du läsa de kurser som ingår i Skolverkets och Vård- och omsorgscollege yrkespaket. Paketet omfattar 1500p inklusive Svenska 1 och Samhällskunskap 1a1. Dessa kurser kan läsas fristående eller som en hel utbildning. För att vara behörig till studier på gymnasial nivå, undersköterska, krävs grundskola eller motsvarande som kan vara grundläggande kurser i svenska, matematik, engelska och samhällskunskap på komvux. 

 • Kan betyg bli för gamla?

  Flera betyg som tillsammans omfattar en hel utbildning på grundskole- eller gymnasienivå på komvux eller folkhögskola är giltiga enligt de bestämmelser som gällde när de utfärdades.  

  Yrken och utbildningar förändras med tiden och därför måste man kolla och räkna på olika alternativ om man har ett ofullständigt betyg. 

  Först måste alla tidigare betyg plockas fram ur sin pärm eller beställas från de kommuner där man har studerat tidigare. Boka därefter en tid med studievägledare.

  Kunskaper i ett yrke kanske behöver uppdateras om betyget ska användas för att söka jobb. 

   

 • Jag har utländska betyg

  Har du utländska betyg på gymnasie- eller yrkeshögskole- / högskolenivå?

  De behöver vara översatta till engelska, franska, tyska eller spanska. Översättningen ska göras av en auktoriserad översättare. 

  För att vara behörig till vidare studier på högskolenivå i Sverige behöver du har betyg  eller motsvarande kunskaper i Svenska 3 och Engelska 6. 

  Detta gäller även när du ansöker om legitimation som lärare via Skolverket eller inom medicinsk kompetens hos Socialstyrelsen. 

  Du kan läsa vidare på Universitets- och högskolerådets sida där det finns bra information om de flesta länders betyg. 

  Du kan även läsa vidare på Antagning.se och Studera.nu gällande högre studier.

  Socialstyrelsen informerar dig om yrkeslegitimation inom vårdyrken.

  Skolverket informerar dig om legitimation som lärare. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.