Vanliga frågor och svar om att göra en prövning

Här svarar vi på frågor om att göra en eller flera prövningar. I Kristianstad kan man pröva i max två kurser i taget. Vad kostar det? Det finns ytterligare information på hemsidan.

Common questions

 • Vad innebär en prövning?

  En prövning innebär att dina kunskaper och färdigheter prövas mot de kunskapskrav som finns i Skolverkets ämnesplan för en specifik kurs. För att prövningen ska resultera i ett kursbetyg krävs därför att du gör flera uppgifter som tillsammans ger ett underlag för bedömning. Uppgifterna kan vara skriftliga och/eller muntliga samt innehålla praktiska moment beroende på ämnets karaktär.

   

 • Vem får göra en prövning?

  För att få göra en prövning behöver du vara minst 20 år eller nyligen gått ut gymnasiet. Anledningen till att göra en prövning kan antingen vara för att du sedan tidigare har underkänt i en kurs, behöver kursen men inte har betyg i denna eller om du önskar ett högre betyg.

 • Vad kostar prövningen?

  Det finns kostnadsfria och avgiftsbelagda prövningar:

  a) Saknar du betyg eller har underkänt i kursen har du rätt att göra en prövning kostnadsfritt.

  b) Om du redan har ett godkänt betyg eller varit antagen till en prövning hos oss vid ett tidigare tillfälle kostar det för närvarande 500 kr/kurs. Bor du i annan kommun än i Kristianstad kostar alla prövningar 500kr/kurs. Om du ångrar din betalda anmälan får du ingen återbetalning eftersom hanteringen är påbörjad.

 • Hur anmäler man sig till en prövning?

  Anmälan görs via vår webbansökan. Det går att anmäla sig till max två prövningar per prövningsperiod, så länge det inte gäller kurser som bygger på varandra (exempelvis Engelska 5 och Engelska 6 med samma start beviljar vi vanligtvis inte). 

  Behöver du hjälp? Kontakta studie- och yrkesvägledare på Väglednings- och lärcentrum (VLC). 

 • Vad händer efter att man har anmält sig till en prövning?

  När du anmält dig och eventuell betalning samt kvitto är inskickad får du besked av Antagningsenheten om du är antagen till prövningen och vilken lärare du skall kontakta. 

  Antagningsbesked och kontaktlista skickas ut måndagen före prövningens start. Du skall sedan kontakta din lärare via den mejladress du fått inom 10 dagar, annars avbryts prövningen.

  Av läraren får du besked om kursinnehåll och litteratur samt när prövningen skall startas och vara slutförd. 

  Det är ditt ansvar att vara nåbar för läraren och se till att lämna in de uppgifter du får samt göra de prov/bedömningar som skall göras vid den tid som läraren informerar om.

  Ingen undervisning eller handledning sker vid prövning.

 • Hur betalas prövningen?

  Prövningsavgiften betalar du till Kristianstads kommun, bankgiro.

  Betalningsmottagare: KRISTIANSTADS KOMMUN 

  Bankgiro: 657-9536 
  Avsändare: Namn och de 6 första siffrorna i personnumret 
  Skriv på meddelande: 787171000.31910.452.7309.690870

 • Hur skickar jag in kvittot på betald prövning?

  Kvitto på inbetald avgift skall skickas till e-post: vux@utb.kristianstad.se

  Du kan också skicka med vanlig post till:
  Administrationen
  Götgatan 2
  291 33 Kristianstad
  Märk kuvertet "Prövning". 

 • Vad är skillnaden mellan prövning och validering?

  Du som tillgodogjort dig kunskaper på egen hand genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller studerat utomlands och önskar få dina kunskaper dokumenterade i form av ett intyg, kan få detta genom validering. Önskar du betyg så hänvisas du till prövning.

 • Kan man göra en prövning i en annan kommun?

  Man kan göra en prövning både i hemkommunen och i andra kommuner. Anmälan och antagning görs i mån av plats. Det är också olika från kommun till kommun vilka kurser som erbjuds och när man kan göra prövningarna. Gör du prövningen i en annan kommun kostar det alltid 500kr per prövning. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.