Handledning och stöd

På den här sidan ser du vart du kan vända dig för att få handledning och stöd i dina studier.

Teknisk handledning 

Du kan få hjälp med tekniken när du använder utrustningen i lärcentrum. När något trasslar till sig finns det alltid någon att fråga.

Lärarhandledning

Studieverkstad - stöd för dig som behöver allmän hjälp med dina studier, frågor om studieteknik etc. Kontakta lärare Glenn Sjölander för mer information.

Stöd

Vår strävan är att vuxenutbildningen ska vara tillgänglig för alla studerande. 

 • Behöver du hjälp med dina studier?
 • Har du läs- och skrivsvårigheter?
 • Är du i behov av hjälpmedel som underlättar dina studier?

Du kan komma till Studieverkstaden på fredagar klockan 9-12 (just nu stängt på grund av Covid-19). Ta kontakt med vår speciallärare Glenn Sjölander direkt på telefonnummer 0738-53 27 17. Vi kartlägger dina behov av stödinsatser och tillsammans bedömer vi det stöd du är i behov av. Stödinsatserna kan se olika ut. Några exempel är:

 • Vägledande samtal kring pedagogiska strategier
 • Vägledning kring alternativa verktyg
 • Hjälp med att hitta lämpliga studiestrategier
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.