Informationssökning, källhänvisningar och källkritik

Kristianstads stadsbibliotek ligger precis i anslutning till våra lokaler på Götgatan. SNOKA bibliotek är deras webbsida. Där kan du söka och låna på alla bibliotek i Skåne Nordost

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.