Beställa betyg

Här kan du beställa betygsdokument för kurser som du läst vid Vuxenutbildningen i Kristianstad. Betyget skickas med post till den adress du anger. Vi skickar inga beställningar med e-post. Din beställning hanteras skyndsamt men för tillfället har vi en förlängd handläggningstid upp till 7-10 dagar.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.