Beställa betyg

Här kan du beställa betygsdokument för kurser som blivit betygsatta vid Vuxenutbildningen i Kristianstad. Betyget skickas med post till adressen du anger. Vi skickar inga beställningar med e-post. Din beställning hanteras skyndsamt. För tillfället förlängd handläggningstid upp till 7-10 dagar.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.