Vem får studera?

Information om vilka regler som gäller när man ska studera på vuxenutbildning i Kristianstads kommun.

FÖLJANDE GÄLLER FÖR DIG SOM VILL STUDERA HOS OSS:

  • Du är folkbokförd i Kristianstads kommun
  • Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år
  • Om du har ett slutbetyg, examensbevis eller studiebevis från gymnasieskolan är du också behörig att studera hos oss även före 20 års ålder
  • Du måste ha godkänt betyg från SFI eller motsvarande kunskaper i svenska

Folkbokförd i annan kommun

Du som inte är folkbokförd i Kristianstad men vill läsa hos oss gör ansökan via vår webbansökan, skriver sedan ut dina val och lämnar din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun för godkännande eller avslag.

Om din ansökan blir godkänd betalar din hemkommun en interkommunal ersättning till den kommun du vill studera i.

Nyinflyttad

Om du är nyinflyttad ska du lämna in ett personbevis till oss som talar om att du bor i kommunen. Detta får du från Skattemyndigheten.

Skyddad identitet

Tänk på att inte registrera dig via webbansökan om du har skyddade personuppgifter, då ska du boka en tid för personlig handläggning av din ansökan. Du ska ansöka på blankett så att vi kan planera dina studier och registrera dig på rätt sätt.

Läsa upp betyg

Har du ett godkänt betyg i en kurs kommer du inte att antas, men du har möjlighet att höja betyget genom prövning. 

Skollagen och komvux förordning

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen.

Personuppgifter i Kristianstads kommun

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi få tillgång till dina personuppgifter. De lämnar du via webbansökan där du loggar in mer bankID. Vuxenutbildningen behandlar personuppgifter enligt GDPR. Läs mer i länken nederst på sidan. 

Tänk på att inte registrera dig via webbansökan om du har skyddade personuppgifter, då ska du boka en tid för personlig handläggning av din ansökan. 

Jag vill gå en utbildning i en annan kommun

Är du folkbokförd i Kristianstads kommun och vill söka utbildning i en annan kommun? Ta först reda på om samma eller likvärdig kurs/utbildning finns inom vuxenutbildningen i Kristianstad. För att du ska få gå utbildningen så krävs ett godkännande från Kristianstads kommun som kan betala din utbildningsplats.

Gör ansökan hos annan kommun. Skriv ut ansökan. Skicka in ansökan tillsammans med betygskopior och eventuellt andra dokument som du vill att vi ska ta hänsyn till när vi handlägger den. Det sista dokumentet är ett personligt brev. I det personliga brevet ska du berätta för oss varför du vill läsa den utbildning du har sökt.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.