Ansökan och antagning

Information om SFI, Yrkesvux, Lärlingsakademin, Yrkeshögskolan samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Svenska för invandrare (SFI) 

Anmälan till SFI är digital och görs via vår webbansökan med BankID. Du har rätt att studera SFI i Kristianstad från och med 1 juli det år du fyller 16 år. 

Utbildningen är för dig som: 

  • har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer om du är EU-medborgare
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket
  • har du skyddad identitet ska du boka en tid på VLC för ansökan på blankett

Yrkesvux

Alla yrkesutbildningar som erbjuds finns samlade på skanevux.se, både de skolförlagda och de i lärlingsform.

Du som är folkbokförd i Kristianstads kommun gör din ansökan via vår webbansökan och behöver även upprätta en studieplan tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Väglednings- och lärcentrum, VLC.

Du som inte är folkbokförd i Kristianstad gör ansökan via vår webbansökan och skriver sedan ut dina val och lämnar till vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Lärlingsutbildning för vuxna, Lärlingsakademin

Lärlingsakademin är en utbildning där flera kommuner i Skåne Nordost samarbetar. 

Du som är folkbokförd i Kristianstads kommun gör din ansökan via vår webbansökan och behöver även upprätta en studieplan tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Väglednings- och lärcentrum, VLC.

Du som inte är folkbokförd i Kristianstad gör ansökan via vår webbansökan och skriver sedan ut dina val och lämnar till vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Yrkeshögskola

Ansökan till yrkeshögskoleutbildning görs för respektive utbildning som vi erbjuder. Läs mer under Yrkeshögskola. 

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning har kursstart var tionde vecka. Antagningen görs 1-2 veckor före start. Under sommaren har vi inte någon antagning. Gymnasial vuxenutbildning har, under förutsättning att det finns platser kvar, fasta antagningstillfällen under året. Läs mer i webbansökan och under Utbildningar.

Skyddad identitet

Du som har skyddad identitet ska inte ansökan via nätet, webbansökan. Boka en tid på VLC, Väglednings- och lärcentrum för anmälan via blankett. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.