Ansökan

Ansökningstider för våra kurser och utbildningar finns i webbansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra en ansökan på webben. Kontakta VLC på telefontiden eller via mejl om du har skyddade personuppgifter. Tänk på att uppdatera din individuella studieplan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.