Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola görs via appen Tieto Edu eller direkt till skolan innan skoldagen börjar. Inloggning till Tieto Edu app sker med hjälp av BankID.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.