Grundsärskola

I Kristianstad finns fyra grundsärskolor för elever i förskoleklass och årskurs 1 till och med årskurs 9.

Våra grundsärskolor och inriktningar

Våra fyra grundsärskolor är Hammars grundsärskola-, Lingenäs grundsärskola , Norretulls grundsärskola och Ängsskolans grundsärskola.

Eleverna undervisas utifrån grundsärskolans läroplan och läser grundsärskolans ämnen och/eller inriktningen träningsskolans ämnesområden.

En del elever mottagna i grundsärskola kan få sin undervisning på en kommunal grundskola, så kallad individintegrering. En individintegreringslärare kommer då till elevens skola ett visst antal timmar per vecka och undervisar eleven.

Mer information om respektive grundsärskola hittar du på skolornas egna webbsidor. Där finns också kontaktuppgifter.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.