Covid-19 information

Undrar du hur vi på Musikskolan förhåller oss till Covid-19? Här kommer frågor och svar. Vi följer utvecklingen noga och uppdaterar löpande.

Som du säkert vet och redan känner till påverkar pågående Covid-19 pandemi mycket i samhället just nu. Hos oss på Musikskolan är grundregeln enkel. Vi följer hela tiden Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Barn- och utbildningsförvaltningens beslut. Utöver detta även Sveriges orkesterförbunds råd gällande ensemblespel.

Vad innebär det just nu?

Musikskolan undervisar fortsatt ämneskurser (individuella lektioner på instrument/sång) fördelat på hälften av elever och personal på plats vårterminen ut. Hälften av undervisningen sker alltså på distans. Elever och föräldrar har informeras av respektive lärare kring vad som gäller för just dem. Orkestrar, ensembler, grupper och musikal träffas i mindre grupper och andra variationer vilket även detta meddelas av respektive lärare. I nuläget ser vi att vi är tillbaka helt eller stort sett helt till normal undervisning när höstterminen 21 startar.

Men om det skulle bli förändringar, hur får jag veta?

Om det sker förändringar informerar vi snarast möjligt våra elever och deras vårdnadshavare via vårt elevsystem Studyalong. Vi uppdaterar också här.

Jag har en fråga eller fundering, vart vänder jag mig?

Du är alltid välkommen att kontakta vår expedition på telefon 044- 13 66 23. Du kan också maila oss på musikskolan@utb.kristianstad.se. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.