Mat och måltider

Våra gymnasieelever har rätt till en god och näringsrik måltid. Den mat som vi serverar är kostnadsfri.

Mat och måltider i våra gymnasieskolor

Varje gymnasieskola har sin egen restaurang att gå till. Österänggymnasiet har ett eget kök i kommunal regi. Elever på våra övriga gymnasieskolor äter skolmat i restauranglokaler som drivs på entreprenad.

Vi arbetar aktivt med att uppmärksamma elever och personal på mat- och klimatfrågor. Det gör vi genom att till exempel  minska matsvinn. Mer information finns under relaterad information.

Vi arbetar med att öka de ekologiska inköpen av livsmedel.

Skolmatsedel

Matsedeln för gymnasieskolor presenteras på sidan:

skolmaten.se

Därifrån kan du skriva ut en matsedel. Matsedeln finns också i appen "Skolmaten" för mobiltelefon eller surfplatta.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.