Kommunalt aktivitetsansvar

Enligt skollagen är kommunen ansvarig och skyldig att hålla sig informerad och följa upp ungdomar i åldern 16-20 år som inte går i gymnasieskolan eller som står utanför arbetsmarknaden.

Vi som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) kartlägger ungdomar mellan 16
och 20 år som inte har någon skolplacering eller som gjort avbrott från sin utbildning. Även
de elever som gått ut gymnasiet utan examen ingår i vårt ansvar.

Vi erbjuder bland annat studie- och yrkesvägledning och annat stöd för vidare planering mot
yrkesliv eller studier.

Våra lokaler finns i Läkarvillan i samma hus som Ungdomstorget på Kanalgatan 24, 291 34 Kristianstad.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.