Kommunalt aktivitetsansvar

Du som är mellan 16 och 20 år och saknar slutbetyg från grundskolan eller en gymnasieexamen eller yrkesexamen efter studier på gymnasiet omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Du kan få hjälp att planera din framtid när det gäller studier eller arbeten. Kommunen har, enligt skollagen, ansvar och en skyldighet att hålla sig informerad om sysselsättningen samt följa upp ungdomar i åldern 16-20 år som inte går i gymnasieskolan eller som regelbundet står utanför arbetsmarknaden.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.