Introduktionsprogram yrkesintroduktion (IMY)

Intresserad av våra program men saknar något betyg från grundskolan? IMY kan vara vägen framåt för dig.

Nu har vi en utbildning på skolan som vänder sig till dig som saknar behörighet till gymnasiet.

På vår IMY-utbildning får du jobba med grundskolans ämnen och pröva på praktiska moment som ingår i våra utbildningar.

Coach och lärare planerar tillsammans med dig för att du skall ta igen det du missat samtidigt som du utvecklas genom praktiska moment inom bygg & anläggning, fordon & transport och vvs & fastighet.

Hör med din studie- och yrkesvägledare om IMY är en bra lösning för dig!

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.