Om skolan

Wendesgymnasiet har ett gott rykte och samarbete med branscherna vi utbildar mot, vilket ger goda möjligheter till ett jobb efter studierna.


Anläggningsarbete på skolan.

På  Wendesgymnasiet kan du studera på Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordon- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Alla våra nationella program har minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen.  Det ger dig en möjlighet att komma ut i arbetslivet och knyta kontakter med framtida arbetsplatser.  

De branscher våra program utbildar för vittnar om ett stort behov av välutbildad arbetskraft.

Du väljer din inriktning under årskurs ett. Till de olika inriktningarna är det begränsade platser.

Du kan välja den grundläggande högskolebehörigheten i samband med inriktningsvalet till årskurs 2. Med en yrkesexamen i ryggen kan du även studera vidare på yrkeshögskola  eller högskola/ universitet.

Vi har såväl goda lokaler som fin utrustning och en erfaren lärarkår som garanterar en utbildning med hög kvalitet.

Bild på elev på Wendesgymnasiet

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Läs mer