Åsa och Joakim önskar god jul

Updated:Thursday, December 23, 2021 9:27 AMArchived

Även 2021 har varit ett tufft år. Rektor Joakim och rektor Åsa har jobbat långa dagar för att skapa en så bra undervisning som möjligt och bibehålla alla goda kontakter med branscherna vi utbildar för. Här kommer deras julhälsning.

Förra året skrev vi följande i juletid:

Vi vill rikta ett stort tack till elever, personal, branscher och vårdnadshavare för att alla bidragit till att 2020 blev så konstruktivt som möjligt utifrån de svåra omständigheterna.
Ha nu en skön jul och så ser vi fram emot ett bättre utbildningsår 2021!
MVH
Åsa, rektor, BA
Joakim, rektor, VF och FT

Ovissheten kring covid har gjort att även det här året varit tufft för oss. Vi är ändå glada och stolta att vi genomfört undervisningen på ett bra sätt och haft ett mer stabilt år.

Som skolledare stannar vi upp mitt i alla arbetsuppgifter och ser er elever växa och bli mer och mer kunniga inom de hantverk ni specialiserar er inom. Vi ser hur ni lärare på programmen aldrig tvekar att lägga en extra stund på att förklara något eller stötta en elev som behöver det. Skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, administratörer, specialpedagoger och bibliotekarie har varit aktiva kuggar i att få skolan att fungera. 

Vi ser er alla och hur vardaglig planering likväl som långsiktigt, strategiskt arbete bär frukt. Vi är stolta över att ha varit era ledare och chefer det gångna året. Wendesgymnasiet är en fantastisk skola och elevernas resultat visar att vi fortsätter på rätt väg.

Tack allihop och ha en riktigt fin jul!

Rektor Åsa

Rektor Joakim

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.