Läsår, ledighet och studiedagar

När börjar och slutar läsåret? När har vi studiedagar och lov?

Läsåret 2023/2024:

Läsårsstart: 2023-08-15

Avslutningsdag: 2024-06-05

Höstlov: 2023-10-30 - 2023-11-03 

Sportlov: 2024-02-19 - 2024-02-23

Påsklov: 2024-04-02 - 2024-04-05 

Övriga lovdagar:

2024-05-10

Studiedagar:

2023-09-26

2024-01-09

2024-01-10

2024-02-26

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.