Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg ger dig kunskaper och möjligheter att efter skolan arbeta inom vård- eller fritidssektor.

Utbildningen förbereder eleverna för att kunna arbeta med till exempel kost och hälsa, omsorgsarbete och vård.

Under utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor. Du gör minst 22 veckors APL(praktik) under dina fyra år.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.