Individuella programmet

Det individuella programmet på gymnasiesärskolan förbereder eleverna på olika sätt för vuxenlivet. Det är en anpassad utbildning som med fokus på utveckling av kunskaper och färdigheter som hjälper eleven att uppnå en större självständighet

Det blir en bra grund för yrkesverksamhet, personlig utveckling, ett aktivt samhällsdeltagande och en social gemenskap. 

Eleverna får använda sina teoretiska kunskaper i vardagen och lära sig att utföra praktiska sysslor som de har nytta av i både vardagslivet och i ett framtida arbete/sysselsättning. Ungdomar med funktionshinder får möjlighet att upptäcka och utforska sin omvärld. De utvecklar sin förmåga att kommunicera med andra människor och deltar i samhället.  

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Söderportgymnasiets Reception

School zone: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Phone

044-13 52 91

Visit address

Västra Boulevarden 53

Besöksadress: Västra Storgatan 51H

291 31 KRISTIANSTAD

More contacts

Helen Andersson

Rektor

0733-13 60 48

Jessica Eriksson

Studie- och yrkesvägledare

0733-13 44 33