Vårdnadshavare

Att ha en god kontakt med vårdnadshavare till våra elever är viktigt för oss på Söderportgymnasiet. Det är viktigt att du som förälder engagerar dig i ditt barns skolarbete och är väl insatt i hur skolarbetet flyter.

Vårdnadshavarmöten minst en gång om året

Flera gånger varje år har du som vårdnadshavare möjlighet att komma till skolan. Vårdnadshavarmöten hålls under höstterminen i årskurs 1 och 2. Samverkan mellan vårdnadshavare och skola är betydelsefull för att förebygga och lösa eventuella problem. Att på ett vårdnadshavarmöte träffa lärare, elevhälsopersonal och skolledning skapar trygghet.

Utvecklingssamtal två gånger om året

Varje elev har också två utvecklingssamtal tillsammans med sin mentor varje läsår. Utvecklingssamtalen hålls i regel i mitten av varje termin. För omyndiga elever kallas även vårdnadshavare till samtalen. Syftet med utvecklingssamtalen är att elevens mentor ska ge eleven sin syn på elevens situation och utveckling samt berätta om de intryck som mentorn samlat in från elevens andra lärare. På motsvarande sätt får eleven och vårdnadshavare möjlighet att informera läraren om sådant som är av betydelse för elevens studier. Utifrån dessa kunskaper ska man gemensamt försöka analysera vad var och en bör göra för att elevens skolgång och utveckling i övrigt ska bli så bra som möjligt. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Söderportgymnasiets reception

School zone: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Phone

044-13 52 91

Visit address

Västra Boulevarden 53

291 31 KRISTIANSTAD