Två nya program till Söderportgymnasiet

Updated:Tuesday, April 14, 2020 10:29 AMArchived

Från och med höstterminen 2020 får skolan två nya program. Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet som tidigare varit på Milnergymnasiet flyttar till Söderportgymnasiet.

Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet flyttar till  Söderportgymnasiet.
Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet flyttar till Söderportgymnasiet.

Samtidigt flyttar de två hantverksprogrammen, Frisör och Florist, till Christian 4:s Gymnasium. 

Bedömningen är att kvaliteten ökar i utbildningen om de nationella programmen i de här tre gymnasieskolorna kommer närmre varandra och ökar samarbetet, säger Mattias Olsson som är  skolchef för gymnasieskola och vuxenutbildning i Kristianstads kommun. Detta innebär också att vi gör en viss effektivisering när vi utnyttjar lokaler på ett bättre sätt. 

För elever som idag går årskurs 1 och 2 på Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet innebär detta att undervisningen kommer att ske på Söderportgymnasiet från och med höstterminen.

– Eleverna kommer att fortsätta i samma klasser som idag och därmed behålla sina klasskamrater liksom många av sina lärare. De elever som har sökt till utbildningarna inför läsåret 20/21 blir informerade i samband med omvalet till gymnasieskolan under april-maj, säger Mattias Olsson.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.