Elevhälsan

För att skolan skall lyckas med lärandeuppdraget behövs flera olika stödprocesser – varav elevhälsan utgör en viktig del. Arbetet skall ha en inriktning mot att vara förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsan ska ge eleverna goda förutsättningar för inlärning och mognad, utvecklad självtillit och god social förmåga med respekt för andra. Vi stödjer elevernas utveckling mot målen och arbetar för att skapa en positiv lärandesituation och miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Söderportgymnasiets elevhälsoteam utgörs av skolsköterska, skolläkare, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger. Avsikten med en tvärprofessionell bedömning är att skapa en helhetssyn kring elevens behov av stöd.

Vårt mål är att eleverna, utifrån varje individs förutsättningar, ska få bästa möjliga verktyg för att klara sina studier hos oss och få bästa möjliga framtid efter avslutade studier.

En framgångsfaktor för förändring och utveckling är att upptäcka, skapa och stödja elevens styrkor/resurser samt att förebygga och undanröja det som skapar svårigheter för eleven i skolan. Söderportgymnasiets vision är att vi vill vara en skola där varje elev ska kunna känna att han eller hon har lyckats med hänsyn till sina personliga förutsättningar och mål.   

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Söderportgymnasiets reception

School zone: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Phone

044-13 52 91

Visit address

Västra Boulevarden 53

291 31 KRISTIANSTAD

More contacts

Vaktmästare

Stefan Petersson

Vaktmästare

0733-13 52 89

Camilla Holmquist

Vaktmästare

0733-13 59 60