Bibliotek

Biblioteket är ett verktyg i det dagliga skolarbetet. Det är till för alla på skolan, elever och personal. Du kan studera i vårt fina bibliotek, låna böcker, läsa dagstidningar och tidskrifter eller använda våra digitala resurser för att söka och finna information.

Biblioteket på Söderport arbetar aktivt för att bli en del av elevernas undervisning när det gäller informationssökning och källhantering. 

Vi arbetar med läsfrämjande insatser i form av att bevaka och köpa in aktuell skön och facklitteratur, dagliga boktips och inplanerade bokprat för klasser tillsammans med lärarna.

En viktig del i bibliotekets arbete är att stötta elever som har behov av att lyssna på böcker eller av böcker med ett enklare språk. Det gör biblioteket genom att skapa konton för egen nedladdning av talböcker i Legimus och till Inläsningstjänst där man kan lyssna på sina läromedel. Men också genom att bevaka och utveckla sitt bestånd av lättläst litteratur.

Informationstjänster

Du som elev når våra informationstjänster och skolbibliotekskatalogen via ditt googlekonto. Hör av dig till vår bibliotekarie om något inte fungerar eller när du vill ha hjälp med hur du kan använda dem.  

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.