Teknikprogrammet

Teknik har en viktig roll och runt omkring oss finns det mycket teknisk utrustning, som vi tar för givet ska fungera. Men hur är det med tekniken bakom? Teknikprogrammet erbjuder allt detta och lite till.

Teknikprogrammet ger dig en utbildning som direkt kan leda till arbete inom många branscher, men också en bred högskoleförberedande grund om du vill studera vidare.

Programmet utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling samt fysik, kemi och matematik.

Programmet belyser teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Du får undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. Entreprenörskap och företagande är en annan viktig del i teknikutvecklingen, det löper som en röd tråd genom utbildningen.

 

Tre inriktningar

  • Inriktningen Design och produktutveckling ger dig kunskaper om design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centralt. Även designprocess och designmetodik behandlas. Fördjupande kunskap inom CAD.

  • Informations- och medieteknik ger dig kunskaper om informations-, kommunikations- och medieteknik. Dator- och kommunikationsteknik, digital media, programmering och webbteknik behandlas.

  • Teknikvetenskap ger dig kunskaper om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Fördjupar även dina kunskaper i fysik, matematik samt teknik.

Plugga vidare till

konstruktör, civilingenjör, arkitekt, formgivare, programmerare, webbutvecklare

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Teknikprogrammet

School zone: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Phone

044-13 65 02

Visit address

Österänggymnasiet

Sjövägen 30

291 43 Kristianstad

More contacts

Joakim Andersson

Rektor

0733-13 65 15

Jessica Hermansson

Studie-och yrkesvägledare EE/IN/INY/TE

0733-13 56 66