Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion ska leda till att du får möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eller möjlighet till fortsatta studier. På Christian 4:s gymnasium kan du studera integrerat mot försäljnings- och serviceprogrammet eller hotell- och turismprogrammet.

Introduktionsprogrammet med inriktning yrkesintroduktion är till för dig som inte uppfyller behörighetskraven för nationella program. Genom yrkesintroduktion har du möjlighet att uppnå behörighet till nationella program och fortsatta studier eller få möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden inom vald inriktning.  

Du läser integrerat inom ramen för det nationella programmet som utbildningen är riktad mot. Under din utbildning läser du hela eller delar av kurser inom det nationella programmet. Du har möjlighet att läsa grundskoleämnen och komma ut i arbetslivet genom praktik. En individuell studieplan upprättas i samråd med studie- och yrkesvägledare utifrån dina behov. Dina förutsättningar och mål med utbildningen styr innehållet. 

Vi erbjuder yrkesintroduktion mot försäljnings- och serviceprogrammet och hotell- och turismprogrammet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.