Introduktionsprogrammet

Den individuella vägen till dina mål. På Christian 4:s gymnasium erbjuder vi olika introduktionsprogram. Dessa ska ge dig möjlighet att komma vidare mot utbildning eller in i arbete. Utbildningen är på heltid och du följer din individuella studieplan.

Introduktionsprogrammet är ett alternativ för dig som inte uppfyller behörighetskraven till nationella gymnasieprogram. 

På Christian 4:s gymnasium finns dessa inriktningar på IM-programmet: 

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.