Två nya program till Christian 4:s Gymnasium

Tuesday, April 14, 2020 10:02 AMArchived

Från och med höstterminen 2020 får skolan två nya program. Hantverksprogrammen Frisör och Florist som tidigare varit på Milnergymnasiet flyttar till Christian 4:s Gymnasium.

Hantverksprogrammen Frisör och Florist flyttar till Christian 4:s Gymnasium.
Hantverksprogrammen Frisör och Florist flyttar till Christian 4:s Gymnasium.

Samtidigt flyttar Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet till Söderportgymnasiet.

Bedömningen är att kvaliteten ökar i utbildningen om de nationella programmen i de här tre gymnasieskolorna skolorna kommer närmre varandra och ökar samarbetet, säger Mattias Olsson som är skolchef för gymnasieskola och vuxenutbildning i Kristianstads kommun. Detta innebär också att vi gör en viss effektivisering när vi utnyttjar lokaler på ett bättre sätt.

För elever som idag går årskurs 1 och 2 på hantverksprogrammen innebär detta att undervisningen kommer att ske på Christian 4:s Gymnasium från och med höstterminen.

Den så kallade karakärsämnesundervisningen som bedrivs inom Frisör och Florist kommer fortsätta att bedrivas i Milnergymnasiets nuvarande lokaler på J A Hedlunds väg.

– Eleverna kommer att fortsätta i samma klasser som idag och därmed behålla sina klasskamrater liksom många av sina lärare. De elever som har sökt till utbildningarna inför läsåret 20/21 blir informerade i samband med omvalet till gymnasieskolan under april-maj, säger Mattias Olsson.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.