Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning ska ge eleverna kunskap om utbildningar, yrken, arbetsliv och arbetsmarknad samt ge eleverna ökad självkännedom för ett friare val.

Under din gymnasietid kommer du och din klass att få information, bland annat i samband med de olika valperioderna. Du kan också boka tid för enskild vägledning. Du behöver själv vara aktiv och ta personlig kontakt när det gäller att söka information om utbildningsvägar och yrken.

Kontakta C4- gymnasiets studie- och yrkesvalsledare: 

Ingrid Sigsjö 

E-post: ingrid.sigsjo@utb.kristianstad.se

Telefon: 0733-13 59 44

Kontakt för: HA, HT, HV, SA, NA

Frida Jönsson

E-post: frida.jonsson2@utb.kristianstad.se

Kontakt för: ES, RG

Telefon: 0733-13 54 44

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.