Gymnasieskola

Gymnasieskolan är frivillig men de allra flesta börjar i gymnasieskola efter årskurs 9. Samtliga nationella program erbjuds i Kristianstad.

I Kristianstad finns fem kommunala gymnasieskolor och de kompletteras med flera fristående gymnasieskolor. Vi har också riksgymnasieskola med RH-anpassad utbildning. Du kan läsa mer om gymnasieskolorna på deras egna webbsidor. Där finns också kontaktuppgifter.

I Kristianstad kan du som elev välja från ett stort utbud. Tillsammans erbjuder de kommunala och fristående gymnasieskolorna samtliga nationella program och de flesta nationella inriktningarna.

Fritt sök till gymnasieskolor i Skåne och västra Blekinge

Kommuner i Skåne och västra Blekinge (Sölvesborg, Ronneby, Olofström och Karlshamn) har ett så kallat samverkansavtal om fritt sök. Det innebär att du som söker till år 1 på gymnasieskolan kan välja fritt mellan nationella program i samtliga dessa kommuner. De som har högst betyg kommer in på den sökta utbildningen, oberoende av var i samverkansområdet man bor.

Oavsett vilken skola i Sverige du vill söka till gör du din ansökan via Skånegys webbtjänst www.skanegy.se. Där finns också information om utbildningar, kontakter och annat som är bra att veta inför gymnasievalet.

Samverkan

Gymnasieskolorna samarbetar med Högskolan Kristianstad inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. I samarbetet med skolor i andra länder får gymnasieeleverna ett internationellt utbyte.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.