Semesterstängt

Placeringsenheten som hanterar skolplaceringar i förskoleklass och grundskola har semesterstängt 5 juli – 6 augusti.

Allmänna frågor om skolplaceringar besvaras av medborgarcenter på telefon 044-13 50 00.

Ansökningar om skolbyte och inflyttning som inkommit innan den 20 juni får beslut om skolplacering i slutet av juni.

Ansökningar om skolbyte och inflyttning inkomna mellan den 20 juni och 4 augusti får beslut om skolplacering i mitten av augusti innan skolstart.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.