Välja eller byta grundskola

Ansökan om att välja eller byta grundskola inom Kristianstads kommun samt att anmäla att grundskolelev flyttar in till Kristianstads kommun görs i våra e-tjänster. För att kunna använda e-tjänsterna krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID.

Välja skola inför förskoleklass och årskurs 7

Val av skola för blivande förskoleklass (F-klass) och årskurs 7 genomförs under en period på cirka två veckor i februari-mars, då e-tjänsten för skolval är öppen. Läs mer om hur man gör för att välja skola:

Välja skola inför förskoleklass

Välja skola inför årskurs 7

Byta skola

Byte av skola kan göras via e-tjänst om eleven redan har en skolplacering inom kommunen. Byte beviljas endast om det finns plats på den önskade skolan.  Från och med läsåret 2021/2022 kommer bytesperioder att införas.

Läs mer om att byta skola 

Inflyttande elev

Om ni flyttar till Kristianstads kommun från annan kommun och önskar plats på en kommunal skola gör du en anmälan om skolplacering via e-tjänsten. Mer information kring rutiner vid inflyttning finns här:  

Läs mer om in- eller utflyttning

Elev bosatt i grannkommun

Elev som är bosatt i en av Kristianstads närliggande kommuner kan ansöka om att få gå i kommunal skola i Kristianstad. För att ansöka används blanketten "Ansökan om skolplacering för interkommunal elev" som finns här nedan. Blanketten skickas till rektor för den önskade skolan. 

Blankett för ansökan om skolplacering för interkommunal elev

Skolor i kommunen

Du kan söka efter kommunala och fristående skolor i listan Förskolor och skolor A-Ö. Där finns också kontaktuppgifter.

Förskolor och skolor A-Ö

Fritidshem

Om barnet har behov av fritids kan du ansöka om plats så snart ditt barn fått en skolplacering.

Läs mer om fritidshem

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Information om ansökan hittar du här: 

Läs mer om modersmål och ansök

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.