Odals resursenhet

Odals resursenhet ligger i Kristianstad i ett område som heter Vilan, några kilometer från centrala Kristianstad. Vi finns högst upp i den lilla byggnaden av de två som tidigare var Vilans skola.

Vår verksamhet

Hos oss går elever i årskurs 5-9 som har sociala eller emotionella svårigheter, eller har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Arbetssätt

Personaltätheten är hög vilket gör att eleverna hela tiden har vuxna nära sig. Vi arbetar med tydlig struktur samt täta och kontinuerliga samtal med vårdnadshavare. Eleverna hos oss har god tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.