Klara resursenhet

Resursenheten Klara ligger i Vä utanför Kristianstad. Enheten ligger i ett lugnt område med skog, lekplats och fotbollsplaner.

Vår verksamhet

Klara ligger avskild från övrig utbildningsverksamhet. Här finns ca 12 elever, de flesta med diagnos inom autism. Eleverna är indelade i två mindre grupper. Vi är mycket personal som arbetar hos oss. Vi arbetar med tydlig struktur, personligt schema, pictogram och färgkodning.

Huset har två större lektionssalar, en matsal och två mindre arbetsrum. Här finns expedition för rektor, specialpedagog och kurator. Här finns också en träslöjdssal som används av alla elever inom resursskolan. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.