Resursskola

Resursskolan vänder sig till elever som inte kan följa den ordinarie undervisningen. Våra elever kan ha sociala eller emotionella svårigheter eller någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi ger dem särskilt stöd och en anpassad undervisning.

Resursskolan har färre elever och mer personal för att skapa en god lärmiljö och ge de bästa förutsättningarna för elevens utveckling.
Resursskolan har färre elever och mer personal för att skapa en god lärmiljö och ge de bästa förutsättningarna för elevens utveckling.

Anpassad undervisning

Resursskolan är en del av den ordinarie grundskolan. Uppdraget vilar därför på samma nationella och lokala styrdokument som grundskolor i övrigt. Vi vill att eleven ska utvecklas och ges individuella förutsättningar att nå upp till målen, för att kunna återvända till en ordinarie skolgång. På resursskolan är vi fler personal och undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Vi har täta och regelbundna samtal med vårdnadshavare för att skapa en nödvändig och viktig samarbetsallians. 

Ansöka till resursskola

Det krävs ingen diagnos för att söka till Resursskolan. Hos oss går elever som har sociala eller emotionella svårigheter, eller har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Tillsammans med vårdnadshavare är det rektorn (i samråd med skolchef) på den ordinarie skolan som tar beslutet om att söka placering i Resursskolan. Elevens tillhörighet till sin ordinarie skola ändras inte. Beslut om placering tas av rektor.

Transport

Resursskolan har tillgång till en egen bilpark och vi tillgodoser våra elevers transportbehov efter individuell prövning. Alla fordon är försedda med alkolås och flertalet tankas med biogas. 

Elevhälsa

Inom Resursskolan har vi ett elevhälsoteam (EHT) bestående av enhetschef, skolpsykolog, kurator, specialpedagog, skolsköterska och motivationsteam.  

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.