Utflyttning

Om du har barn som går i kommunal skola i Kristianstads kommun, och ni planerar att flytta från kommunen och barnet folkbokförs i annan kommun ska du meddela barnets nuvarande skola.

Använd avsedd blankett.

Blankett: Anmälan om utflyttning av elev, grundskola

Blanketten skickas till nuvarande skola som sedan vidarebefordrar en kopia till placeringsenheten. 

Tänk även på att säga upp fritidshemsplacering. Uppsägningstiden är två månader.

Fritidshem, fritids

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.