Yngsjö skola

Välkommen till Yngsjö skola! Vi är en byskola med cirka 55 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Det är en skola med charm, härlig natur, skratt och glädje. Ni hittar oss en dryg halvmil söder om Åhus.

Yngsjö skola i morgonljus
Yngsjö skola i morgonljus

Vår huvudbyggnad - Slottet

Huvudbyggnaden, som kallas "Slottet", stod färdig 1908 och innehåller idag 3 klassrum, fritidshem och ett par mindre arbetsrum som alla har högt i tak. På skolgården finns förutom "Slottet" även matsal och förskola.

Hur jobbar vi?

Elevantalet på cirka 55 elever skapar ett socialt samspel mellan eleverna som känns unikt. Alla leker med alla, stora som små. En gång i månaden har vi "forum" där alla eleverna möts och tar upp frågor som behöver diskuteras. Det är ett av våra sätt att arbeta med elevinflytande och demokrati.

Vi har åldersintegrerade klasser och har nära samarbete mellan de olika grupperna. 

Eftersom förskolan ligger på samma område, har vi ett nära samarbete när det gäller övergång från förskola till skolan.

Fritidshem

Fritidshemmet ligger i skolbyggnaden och delar lokaler med skolklasserna. På fritidshemmet har vi ungefär 30 barn inskrivna i åldrar mellan 6-12 år. För att kunna arbeta med aktiviteter anpassade efter ålder och mognad, så delar fritidshemmet vid olika tillfällen upp sig i olika grupper. 

Tidiga morgnar (6.30-7.00) och kvällar (16.45-18.00) tillbringar vi tillsammans med förskolan i det gråa huset.

Bibliotek

Biblioteket på Yngsjö skola är uppdelat i tre avdelningar anpassade för de olika åldersgrupperna. Eleverna får låna på de olika avdelningarna, allt beroende på vilken läsutmaning de behöver.

Fyra gånger per termin kommer skolbibliotekarien på Sånnaskolan och berättar om nya böcker och gamla godingar.

Varannan vecka stannar bokbussen utanför skolgården under skoltid. Då erbjuds eleverna möjlighet att gå dit och låna böcker.

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator och specialpedagoger som med sina olika kompetenser stöttar eleverna under deras skoltid.

Föräldrainflytande

Utöver ordinarie föräldramöte erbjuds alla föräldrar möjligheten att komma till Föräldrarådsmöte två gånger per termin. Där deltar rektor, förskolechef samt personalrepresentanter från förskolan och skolan. På ett föräldraråd informerar rektor/förskolechef om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar. Föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd till gagn för verksamheten.

Alla föräldrar och barn är automatiskt med i föräldraföreningen som kallas Trivselgruppen. Medlemsavgiften utgörs av att man i den mån man kan, ställer upp på föreningens olika aktiviteter.

Insamlade pengar kan exempelvis gå till bidrag till utfärder och klassresor, busskort till klasserna, inköp av leksaksmaterial, avslutningspresenter till åk 6 och lärare, disco, föräldrafester, familjedagar med mera.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Yngsjö skola

School zone: Södra

Phone

044-13 43 01

Visit address

Gamla Byvägen

296 72 Yngsjö

Post address

Villaskolan

Gun Nilsson

Vårlöksvägen 9

296 34 Åhus

More contacts

Marie Lindström

Rektor

0733-13 43 05

Gun Nilsson

Administratör

044-13 43 01

Farah Al Tmizi

Kurator

0733-13 46 16

Lotta Ohlsson

Skolsköterska

0733-13 46 04