Villaskolan

Villaskolan ligger i Åhus och tillhör skolområde Södra. Skolan ligger vid infartsvägen i en vacker tallskog med säkra cykel- och gångvägar. Skolan består av fyra enplanshus. Vi har ca 320 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

Vår verksamhet 

Villaskolan ligger i Åhus och tillhör Skolområde Södra. Vi har elever i förskoleklass upp till årskurs 6. 

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam med  skolsköterska, kurator och specialpedagoger. De träffas en gång i veckan tillsammans med rektor. Med sina olika kompetenser stöttar de skolans elever under skoltiden.

Villaskolans fritidshem

Fritidshemmet är öppet alla vardagar från klockan 6.30-18.30. Här går barn i åldrarna 6-12 år. Vi har ca 200 inskrivna elever fördelade på fyra fritidsavdelningar. Vi går ofta ut i närområdet, skogen och lekplatser och har utedagar.

Bibliotek

Biblioteket är öppet under hela skoldagen för lärare och elever. På förmiddagarna finns en assistent på plats. På onsdagarna finns bibliotekarie på Villaskolan för bland annat bokprat och bokinköp. Biblioteket ligger i en mysig källarlokal under matsalen.

Föräldraråd

Ett föräldraråd består av valda föräldrar med barn i verksamheten. Valet sker i början av varje läsår och man väljs för ett läsår i taget.

Föräldrarådet är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan förskola/skola och hemmet. Rektor leder föräldrarådet, skickar kallelse inför ett möte, normalt två tillfällen kvällstid per termin, och för skriftliga minnesanteckningar.

På ett föräldraråd informerar rektor om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar, föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd till gagn för verksamheten.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Villaskolan

School zone: Södra

Phone

044-13 43 01

Visit address

Vårlöksvägen 9

296 34 Åhus

Post address

Villaskolan

Vårlöksvägen 9

296 34 Åhus

More contacts

Gerard Net

Rektor åk F-3

0733-13 46 07

Malin Nilsson

Rektor åk4-6

044-13 46 99

Gun Nilsson

Administratör

044-13 43 01

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more