Tollarps skola

Tollarps skola ligger intill Vramsån och finns ett stenkast från den fantastiska naturen i Stackedala. Vår skola präglas av ett varmt och välkomnande klimat där "alla känner alla". Hos oss går elever i årskurs F-9.

Tollarps skola ligger intill Vramsån.
Tollarps skola ligger intill Vramsån.

Vår verksamhet

Tollarps skola är en F-9 skola i kommunal regi, som även bedriver fritidsverksamhet, för årskurs F-6. På skolan finns ca 470 elever i åldershomogena klasser. Dessa klasser är indelade i två spår, A och B.

Skolan har fyra övergripande arbetslag indelade i F-3, 4-6, 7-9, samt elevhälsans arbetslag, EHT. I det sistnämnda arbetslaget finns speciallärare, specialpedagoger, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare samt rektorer. Det råder en god kollegial stämning i arbetslagen, där hög måluppfyllelse och ett lösningsfokuserat samarbete är i fokus. Pedagogerna har bred kompetens med hög ämnesbehörighet. Erfarenhet och kunskap tas tillvara för att nå en helhetssyn. Det råder engagemang och ett positivt, inkluderande förhållningssätt. Stor vikt läggs vid att eleven har kunskap om vilka förmågor och mål som bedöms i varje ämne samt hur eleven kan arbeta för att nå dessa. Skolan bedriver värdegrundsarbete, som en röd tråd, genom hela verksamheten, där målet är att skapa trygghet och trivsel, samt utveckla elevens förmågor för att aktivt kunna verka i demokrati.

Fritidshem

På fritidshemmet erbjuder Tollarps skola en stimulerande verksamhet, som bidrar till lärande och utveckling. Fritidshemmets uppdrag är att ge eleverna en meningsfull fritid, samt vara en komplettering till skolan för lärande och social utveckling. Fritidshemmen är indelade i två avdelningar för elever i årskurs F-2: Borgslyckan och Källarlyckan. Elever i årskurs 3-6 vistas på Klubben, som heter Ågården. Avdelningarna samarbetar i olika sammanhang. Öppettiderna för denna verksamhet är måndag-fredag klockan 6.15-18.15.

Tollarps skola ska vara en skola där varje elev ska kunna känna att han eller hon har lyckats med hänsyn till sina personliga förutsättningar och mål.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Tollarps skola

School zone: Södra

Phone

044-13 45 00, 13 45 01

Visit address

Borgargatan 13

298 33 Tollarp

Post address

Tollarps skola

Susanne Bengtsson

Borgargatan 13

298 33 Tollarp

More contacts

Paula Lundin

Rektor F-3

0733-13 45 04

Isabelle Harrison

Rektor 4-6 och fritidshem

044-13 45 06

Ingrid Lagerkvist

Rektor 7-9

044-13 45 03

Susanne Bengtsson

Administratör

044-13 45 00

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more