Spängerskolan

Spängerskolan är en F-9 skola som ligger i Arkelstorp, ca 2 mil norr om Kristianstad och tillhör skolområde Norra. Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till skog och sjöar. Vi har för närvarande cirka 300 elever fördelade på årskurserna F-3, 4-6 och 7-9.

Information till vårdnadshavare

Vi har sedan en tid tillbaka paviljonger som ersättning för byggnad C.

Vi har nu fått besked av C4 Teknik att även byggnad D är i sådant skick att den behöver ersättas med paviljonger.

Ansökan om bygglov för paviljonger som även ersätter byggnad D ska nu lämnas in. Vi arbetar tillsammans med C4 Teknik för att paviljongerna ska vara på plats så att vi kan använda dem från och med starten på höstterminen 2019.

C4 Teknik kommer fortsätta sitt arbete med att bedöma statusen på Spängerskolans alla byggnader.

Mer information om paviljongetableringen kommer att delges er när tidpunkterna för placering och flytt är klara.

Med vänlig hälsning,

Gun Lindvall, rektor
Spängerskolan

Verksamheten

På Spängerskolan finns det en tro på individens förmåga och att alla elever ska lyckas. Alla ska få möjlighet att utvecklas och utmanas optimalt utifrån sina förutsättningar. En viktig del i detta arbete är att varje elev får återkoppling och stöd i sitt lärande och sin utveckling. Vi arbetar aktivt med ledorden trygghet, arbetsro, ansvar, hänsyn och kamratskap.

Vi tror på en nära kontakt mellan skola och hem och att det gynnar eleverna och deras möjligheter att utvecklas och lyckas så bra som möjligt i skolan. Det ska alltid gå att kontakta skolan och personalen för att få svar på frågor eller diskutera saker som man undrar över. En del av kommunikationen sker via vår lärportal EdWise där information och nyheter om skolans verksamhet publiceras. Där kan vårdnadshavare även följa planeringar och sitt barns individuella utveckling.

Bibliotek

Skolan har ett eget skolbibliotek som ständigt utökas och aktualiseras. Böcker är fortfarande viktiga i skolan och hos oss ska det finnas böcker för alla.

Fritidshem

Spängerskolan erbjuder skolbarnsomsorg i form av fritidshem.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Spängerskolan

School zone: Norra

Phone

044-13 46 97

Visit address

Ekbacken 8

291 55 Arkelstorp

Post address

Spängerskolan

Ekbacken 8

291 55 Arkelstorp

More contacts

Lina Hillethan

Rektor åk F-3

044-13 43 64

Gun Lindvall

Rektor åk 4-9

044-13 43 63

Rebecka Andersson

Administratör

044-13 46 97