Spängerskolan

Spängerskolan är en F-9 skola som ligger i Arkelstorp, ca 2 mil norr om Kristianstad och tillhör skolområde Norra. Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till skog och sjöar. Vi har för närvarande cirka 300 elever fördelade på årskurserna F-3, 4-6 och 7-9.

Verksamheten

På Spängerskolan finns det en tro på individens förmåga och att alla elever ska lyckas. Alla ska få möjlighet att utvecklas och utmanas optimalt utifrån sina förutsättningar. En viktig del i detta arbete är att varje elev får återkoppling och stöd i sitt lärande och sin utveckling. Vi arbetar aktivt med ledorden trygghet, arbetsro, ansvar, hänsyn och kamratskap.

Vi tror på en nära kontakt mellan skola och hem och att det gynnar eleverna och deras möjligheter att utvecklas och lyckas så bra som möjligt i skolan. Det ska alltid gå att kontakta skolan och personalen för att få svar på frågor eller diskutera saker som man undrar över. En del av kommunikationen sker via vår lärportal Unikum där information och nyheter om skolans verksamhet publiceras. Där kan vårdnadshavare även följa planeringar och sitt barns individuella utveckling.

Bibliotek

Skolan har ett eget skolbibliotek som ständigt utökas och aktualiseras. Böcker är fortfarande viktiga i skolan och hos oss ska det finnas böcker för alla.

Fritidshem

Spängerskolan erbjuder skolbarnsomsorg i form av fritidshem.

Common questions

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Spängerskolan

School zone: Norra

Phone

044-13 46 97

Visit address

Ekbacken 8

291 55 Arkelstorp

Post address

Spängerskolan

Ekbacken 8

291 55 Arkelstorp

More contacts

Lina Hillethan

Rektor

044-13 43 64

Katy Wadbro

Samordnare

044-13 43 63

Alice Wennfalk

Administratör

044-13 46 97

Zanitha Mohlin

Kurator

044-13 43 68