Rönnowskolan

Rönnowskolan är en F-9 skola i centrala Åhus. På skolan finns ca 570 elever i åldershomogena klasser och fritidsverksamhet för årskurs F-6.

Gamla Rönnowskolan, där bland annat årskurs 7-9 har sina lektioner.
Gamla Rönnowskolan, där bland annat årskurs 7-9 har sina lektioner.

Vår verksamhet

På skolan och fritidshemmen arbetar vi för en trygg miljö och för ökad måluppfyllelse genom att erbjuda strukturerad undervisning där vi integrerar kunskaper i olika former. Eleverna ska bli motiverade och stimulerade så att de presterar optimalt utifrån sina individuella förutsättningar. Genom kollegialt lärande och samplanering stärker vi lärares professionalitet inom sitt ledarskap.

Bibliotek

Biblioteket är öppet varje dag för alla elever och lärare på Rönnowskolan. Här finns möjlighet att låna och läsa böcker, söka information, titta i tidskrifter eller bara sitta och ta det lugnt en stund.

Elevhälsoteam

I elevhälsoteamet ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Till elevhälsoteamet finns också en skolpsykolog och skolläkare knuten.

Fritidshem

Vi erbjuder fritidshem för elever årskurs F-6. Fritidshemmet har öppet 6.30-18.30.

Föräldraråd

Ett föräldraråd består av valda föräldrar med barn i verksamheten. Valet sker i början av varje läsår och man väljs för ett läsår i taget.  Ett föräldraråd är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan förskola/skola och hemmet.

På ett föräldraråd informerar rektor om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar, föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd till gagn för verksamheten.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Rönnowskolan

School zone: Södra

Phone

044-13 47 08

Visit address

Vallgatan 25

296 31 Åhus

Post address

Rönnowskolan

Anette Ekberg

Vallgatan 25

296 31 Åhus

More contacts

Charlotta Jeppsson

Rektor åk F-3

044-13 47 02

Mathias Dettmann

Rektor åk 4-9

044-13 47 01

Anette Ekberg

Administratör

044-13 47 08

Filippa Strand

Ekonomiadministratör

044-13 47 05