Österslövs skola

Österslövs skola är en skola med cirka 100 elever från förskoleklass upp till årskurs 2. Vårt fritidshem finns i samma lokaler. Skolan ligger i en mindre by intill Råbelövssjön. Vår skola är en Grön Flagg-skola med lång erfarenhet av miljöarbete, vilket både skolan och fritidshemmet arbetar med.

Österslövs skola är en F-2-skola som är belägen en mil norr om Kristianstad.
Österslövs skola är en F-2-skola som är belägen en mil norr om Kristianstad.

Hur jobbar vi?

Österslövs skola är en F-2-skola med åldershomogena klasser. Till varje klass finns en fritidsavdelning knuten. Klasserna benämns som Vattnet (F-klass), Vinden (åk 1) och Solen (åk 2).

Skolans undervisning utgår ifrån läroplanen, Lgr11, samt skolans prioriterade mål. Du kan ta del av skolans prioriterade mål under fliken "dokument". Vår undervisning är formativ, vilket innebär att eleverna ska vara medvetna om sitt lärande, utveckla sitt lärande samt utvärdera sitt lärande. 

Skolan arbetar tematiskt med Grön Flagg-temat under läsåret och kopplar det till vår dagliga undervisning. 

Skolan präglas av en "vi-känsla" där alla elever ska känna sig trygga med varandra och med alla pedagoger.

Fritidshem

Fritidshemmet erbjuder återkommande aktiviteter som är kopplade till våra prioriterade mål samt läroplanen (Lgr11). Du kan ta del av fritidshemmets prioriterade mål under dokument. En gång per termin har vi stormöte på fritidshemmet, då eleverna får komma med önskemål om vilka aktiviteter och festligheter vi ska ha under terminen.

Under morgonfritids från klockan 6.30, håller vi till på avdelningen Vattnet. Efter skolan när fritids tar vid tillhör barnen sina respektive avdelningar - Vattnet, Vinden och Solen. Under eftermiddagen, bortsett från den stund då vi äter mellanmål, kan barnen välja att vara ute och leka på vår härliga skolgård eller gå på en vald aktivitet. 

Skollunch

På Österslövs skola lagas skollunchen på plats. I matsalen erbjuds dagligen både ordinarie och vegetarisk kost samt stor salladsbuffé, knäckebröd och smör. 

Elevhälsa

Vi har sjuksköterska på plats en dag i veckan. Tider till skolläkare kan bokas genom skolsköterskan. I skolans elevhälsoteam ingår skolsköterska, rektor, specialpedagoger, kurator och skolpsykolog.

Bibliotek

Eleverna går till skolans bibliotek för att låna böcker en gång i veckan.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Österslövs skola

School zone: Norra

Phone

044-13 46 94

Visit address

Kämpasträdet 8

291 94 Kristianstad

Post address

Österslövs skola

Lena Nordqvist

Kämpasträdet 8

291 94 Kristianstad

More contacts

Marie Ohlander

Rektor

044-13 43 38

Lena Nordqvist

Administratör

044-13 23 41