Milnerskolan

Höstterminen 2023 startar Milnerskolan, en ny grundskola för elever i årskurs 4-9. Skolan är placerad mellan Österäng, Hammar och centrala Kristianstad, med närhet till skogsområdet Björket. På skolan finns också fritidshem.

Milnerskolan.
Milnerskolan.

En ny skola

Hösten 2023 startar Milnerskolan som en grundskola i åk 4-9. Första läsåret startar verksamheten med årskurs 4 till 7 för att därefter byggas på med årskurs 8 och 9 påföljande år. Hammars skolas mellanstadie flyttar till Milnerskolan. Hammars skola och Milnerskolan utgör ett skolspår och står för en samsyn när det gäller lärande, normer och värde. Samarbete mellan lärarna på de olika skolorna underlättar övergången för elever och vårdnadshavare.

Skolan är byggd för tre paralleller och kommer att ha plats för ca 450 elever. Vårt arbetssätt är målinriktat, där pedagogik med inriktning på hållbar utveckling ger eleverna goda möjligheter att nå såväl kunskapsmål som mål kring trygghet & trivsel. På skolan finns ett helt nybyggt tillagningskök och ett skolbibliotek kombinerat med aula.

Fritidsklubb

Klubben kommer att vara öppen alla vardagar mellan klockan 6.30 och 18.30 för barn i åk 4-6. Vi kommer att arbeta med olika temaområden på fritids, till exempel rörelse och hälsa. Vi arbetar mot samma prioriterade mål som skolan för att få en röd tråd mellan verksamheterna. 

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator och specialpedagoger som med sina olika kompetenser stöttar eleverna under deras skoltid.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Milnerskolan

Skolområde: Östra

Phone

0733 - 13 46 08

Visit address

J A Hedlunds väg 15

291 33 Kristianstad

More contacts

Håkan Frostebring

Rektor

0733-13 46 08

Pia Henrysson

Administratör

044-13 53 60