Kulltorpskolan

Kulltorpskolan är nybyggd och ligger i ett lugnt villaområde. Vi har nära till skogsområdet Björket och biblioteket på Österäng. På skolan går elever i årskurs F-6 och det finns fem fritidshemsavdelningar.

Nybyggda Kulltorpskolan blev klar sommaren 2019.
Nybyggda Kulltorpskolan blev klar sommaren 2019.

Ta en rundtur på avdelningarna Solen och Stjärnan där förskoleklasserna går!

Om skolan

Kulltorpskolan är idag den lilla skolan som stadigt växt och är från höstterminen 2019 en tvåparallellig åk F-6 skola. Vi har för närvarande 360 elever, men skolan utökas varje år.

Skolan är belägen i ett lugnt och vackert villaområde i utkanten av Kristianstad. Vår nybyggda skola är anpassad för den pedagogiska verksamheten med både större och mindre lokaler. På andra våningen har vi ett skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Vi på Kulltorpskolan satsar på rörelse och rörelseglädje under den samlade skoldagen (både skol- och fritidstid). Vi har sedan augusti 2020 deltagit i den nationella satsningen som heter ”Rörelsesatsningen i skolan”. Forskning visar att barn som rör på sig presterar bättre i skolan. Rörelse gör att barnen: lär sig bättre, kan koncentrera sig bättre, får bättre arbetsminne och ökar sitt självförtroende. Genom att arbeta med mer rörelse under skoldagen har vi fått färre bråk, bättre trivsel och bättre gemenskap. Vissa elever i åk 4-6 utbildas till "Rörelseledare" och håller i rastaktiviteter.

Fritids

Vi har fem fritidshemsavdelningar; två för årskurs F-1 och två för årskurs 2-3, samt en fritidsklubb för årskurs 4-6. Fritidsavdelningarna heter Stjärnan, Solen, Månen, Kometen och Klubben.

Elevhälsa

På vår skola har vi ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, kurator och skolpsykolog. Vårt elevhälsoteam arbetar både förebyggande och främjande.

Föräldraråd

På skolan har vi ett föräldraråd bestående av 1-2 representanter per klass. Som representant sitter man för sin klass och lyfter frågor från övriga vårdnadshavare. Syftet med föräldrarådet är att vara en länk mellan föräldrar, skolans ledning och klasser där information och frågor bearbetas och förs vidare efter behov.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Kulltorpskolan

School zone: Östra

Phone

0733-13 62 96

Visit address

Sjövägen 3

291 44 Kristianstad

Post address

Kulltorpskolan

Sjövägen 3

291 44 Kristianstad

More contacts

Filip Strandqvist

Rektor F-6

0733 - 13 62 96

Linda Björk Andersson

Rektor Fritidshem

0734 - 69 86 83

Carina Jönsson

Administratör Skola

044 - 13 53 11

Magdalena Persson

Administratör Fritids

0729 - 84 18 03

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more