Köpinge skola

Köpinge skola i Gärds Köpinge har förskoleklass upp till årskurs 6 samt förskola. Orten ligger naturskönt vid Vramsån söder om Kristianstad och är innesluten av bördig jordbruksmark. Byn har drygt 900 invånare och är en bostadsort med bra förbindelser till Kristianstad.

I ett naturskönt läge vid Vramsån, söder om Kristianstad, ligger Köpinge skola.
I ett naturskönt läge vid Vramsån, söder om Kristianstad, ligger Köpinge skola.

Vår verksamhet

Endast en kort promenad från skolan flyter Vramsån fram genom skog och mark. Där kan elever och pedagoger använda vattnet och skogen som en fantastisk lärandemiljö.     

Köpinge skola är en gammal skola med både äldre och nyare byggnader. Skolan tillhör skolområde Västra och har idag 147 elever i åldershomogena klasser från förskoleklass upp till årskurs 6. Efter årskurs 6 fortsätter eleverna på Slättängsskolan som ligger ett par kilometer mot Kristianstad. Dit åker de med buss. 

Skolan har fritidsverksamhet för de yngre eleverna och fritidsklubb för de äldre. Precis bredvid skolan ligger även Dahlgårdens förskola.

Nytänkande

Även om Köpinge skola är en gammal skola så genomsyras vår verksamhet av nytänkande med tonvikt på relationer, elevinflytande och motivation. Våra fritidspedagoger planerar och genomför rastlek flera gånger i veckan. Vi träffas även i flera olika elevvalda råd kontinuerligt under läsåret samt att föräldrar bjuds in till föräldraråd.

I undervisningen arbetar vi pedagoger aktivt med ett varierat arbetssätt, gärna tillsammans med andra klasser i olika undervisningsområden. Hela no/so-arbetet genomsyras av en röd tråd från F-klass till årskurs 6. 

För att skapa goda relationer mellan eleverna på skolan och att alla elever ska känna alla pedagoger har vi gemensamma aktivitetsdagar under läsåret, vilka är uppskattade av alla.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Köpinge skola

School zone: Västra

Phone

044-13 45 47

Visit address

Byastensvägen 19 B

291 77 Gärds Köpinge

Post address

Köpinge skola

Byastensvägen 19 B

291 77 Gärds Köpinge

More contacts

Louice Mac-Donald

Rektor

044-13 40 90

Aurica Linde

Administratör

044-13 45 47

Josefin Trobäck

Skolsköterska

044-13 42 13

Louise Aleman Renderos

Kurator

0734-69 89 97

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more